ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผูัอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผูัอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร


วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผูัอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นางสาววาสนา ศิริจันทพันธ์ ศึกษานิเทศก์ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผูัอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ณ สนามสอบโรงเรียนพังโคนวิทยาคม อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร และมอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบโดยแบ่งเป็นสามเส้นทางเพื่อให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครูผู้ควบคุมห้องสอบ ตลอดจนนักเรียนที่สอบโอเน็ต
 

 
 
 
 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 16:24:17 อ่านแล้ว 56
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.