ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวคำนิยมในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน


นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวคำนิยมในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รายนางสาวปุณญาพร วงศ์มีแก้ว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๕ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โดยมี  นายวิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติ  ณ หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 

 
 
 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 11:36:50 อ่านแล้ว 64
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.