ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

เข้ารับการมอบป้ายรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย และ อย.น้อย PLUS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ในวัน อังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านรองผู้อำนวยการ พุทธชาด แสนอุบล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา และครูมาลินี พลราชม ได้เข้ารับการมอบป้ายรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย และ อย.น้อย PLUS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดนนายแพทย์สุรพงษ์  ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 2 มีนาคม 2566    เวลา 11:56:39 อ่านแล้ว 51
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา
หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.