ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา


วันจันทร์ที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566  ดร.บุญธรรม อ้วนกันยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  พร้อมด้วย ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ดร.บำเพ็ญ วรบุตร ศึกษานิเทศน์ ชำนาญการพิเศษ และ นางศรีสุมา จันทร์พรม ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน  ของนายเดชา ศิริดล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ โดยมีนางวริสรา ชินวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมในการต้อนรับคณะกรรมการประเมิน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 13 มีนาคม 2566    เวลา 13:11:18 อ่านแล้ว 38
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.