ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ฉ.26 การบรรยายธรรมะ


                                    วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.30 น. นายวรเวช  แง่พรหม ผู้อำนวยการ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์  ได้มอบหมาย นายเชิดศักดิ์  ธิศรี และนายกมล  ไสโยธา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 4 คน เข้าร่วมประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2566  ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในการแข่งขันครั้งนี้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รางวัลรองชนะเลิศรายการบรรยายธรรมะ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รางวัลชนะเลิศรายการบรรยายธรรมะและได้เป็น ตัวแทนจังหวัดให้เข้าแข่งขันระดับภาคต่อไป

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 26 มีนาคม 2566    เวลา 20:31:49 อ่านแล้ว 55
ผู้โพสท์ - นายเชาวรินทร์ บงบุตร : โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.