ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ฉ.27 อบรม Coding


     ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 นายวรเวช  แง่พรหม ผู้อำนวยการ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์  ได้มอบหมาย นายนิติวัฒน์  บุญรักษา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนต้น จำนวน 3 คน เข้าร่วมโครงการอบรมและขยายผลด้าน Coding และ Robotics ให้กับนักเรียนและครูโรงเรียน ในเขตพื้นที่บริการ ณ หอดนตรี โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 26 มีนาคม 2566    เวลา 20:32:31 อ่านแล้ว 66
ผู้โพสท์ - นายเชาวรินทร์ บงบุตร : โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.