ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ฉ.32 งานปัจฉิม ปีการศึกาษา 2565


                        วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม2566 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2565เพื่อเป็นการแสดงความยินดี และใฟ้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา โดยมีกิจกรรมแสดงความยินดี มอบของที่ระลึกและพิธีบายศรี สู่ขวัญผูกข้อมือเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 26 มีนาคม 2566    เวลา 20:37:22 อ่านแล้ว 69
ผู้โพสท์ - นายเชาวรินทร์ บงบุตร : โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.