ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ฉ.33 รับนักเรียน ปีการศึกษา 2566


                ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2566 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ รับสมัครนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 26 มีนาคม 2566    เวลา 20:38:27 อ่านแล้ว 71
ผู้โพสท์ - นายเชาวรินทร์ บงบุตร : โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.