ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ฉ.34 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา


                    วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผูัอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ดร.วิชาญ  เกษเพชร รองผูัอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วยคณะ ให้การตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการศึกษา

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 26 มีนาคม 2566    เวลา 20:40:05 อ่านแล้ว 69
ผู้โพสท์ - นายเชาวรินทร์ บงบุตร : โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.