ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

สอบจัดชั้นเรียน นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566


วันที่ 25-26 มีนาคม พ.ศ.2566 ผอ.เมืองไทย ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา นายประจักษ์ สีวงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
ดำเนินการสอบจัดชั้นเรียน นักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 27 มีนาคม 2566    เวลา 12:24:40 อ่านแล้ว 76
ผู้โพสท์ - นายปวเรศ แสงสว่าง : โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.