ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

โครงการ องค์กรคุณธรรม เขตสุจริต จิตอาสา และการรักษาความปลอดภัย ความสะอาดในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา “ Big Cleaning Day”


วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 ดร. ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 นำคณะข้าราชการและบุลากรในสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning day โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน พร้อมทั้งและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน ทำความสะอาดภายในห้องทำงานของแต่ละกลุ่มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  ตามนโยบายของ สพฐ.

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 10:21:26 อ่านแล้ว 338
ผู้โพสท์ - นายกวี เมืองมุงคุณ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.