ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

R-PAR Model โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม


รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบท้ายนี้

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 08:35:34 อ่านแล้ว 616
ผู้โพสท์ - Dr.ไพบูรณ์ เกตวงษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.