ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

สพม.สน. ได้รับรางวัล 2020 PLC Regional Award จากคุรุสภา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร หรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาให้เป็นเครือข่ายที่มีนวัตกรรมแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2563 "ระดับภูมิภาค" "2020 PLC Regional Award" โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.สน. เป็นหัวหน้าโครงการ และ ดร.ไพบูรณ์ เกตวงษา ศึกษานิเทศก์ เป็นเลขานุการ/ผู้ดำเนินงาน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 22:18:54 อ่านแล้ว 997
ผู้โพสท์ - Dr.ไพบูรณ์ เกตวงษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.