ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

แจ้งขยายเวลายื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฝ่านอินเทอร์เน็ต


ด้วยกรมสรรพากรได้แจ้งขยายเวลายื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก  ณ  ที่จ่าย  และภาษีมูลค่าเพิ่ม  ฝ่านอินเทอร์เน็ตช่วยเพิ่มสภาพคล่องในระบบกว่า  ๖๕๕,๗๐๐  ล้านบาท   ดังแนบ

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 16:02:27 อ่านแล้ว 356
ผู้โพสท์ - นายกวี เมืองมุงคุณ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.