ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

แจ้งเลื่อนปฏิทินการตรวจสอบ สถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงปม.2564


ขอแจ้งเลื่อนปฏิทินการตรวจสอบสถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง ไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดตามแนบ

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 09:29:43 อ่านแล้ว 218
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.