ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

อนุญาตนักเรียนออกนอกสถานศึกษากรณีค้างคืน


แนวทางการปฏิบัติการขออนุญาตในการนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษากรณีพักค้างคืนมีขั้นตอนการขออนุญาตตามไฟล์เอกสารที่แนบ

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 24 พฤษภาคม 2562    เวลา 11:41:38 อ่านแล้ว 263
ผู้โพสท์ - นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.