ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ประกวดราคาซื้อประกวดราคาคุรุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )


ตามไฟล์แนบ

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 8 มีนาคม 2564    เวลา 10:52:17 อ่านแล้ว 330
ผู้โพสท์ - นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.