ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

รายงานการเงินสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินสถานศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วน และนำส่งหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.สกลนครภายในเวลาที่กำหนด

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 5 เมษายน 2564    เวลา 14:59:07 อ่านแล้ว 213
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.