ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

กำหนดการจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด


สพม. เขต 23 กำหนดจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 3 วัน 2 คืน รายละเอียดดังไฟล์เอกสารที่แนบ

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 12 มิถุนายน 2562    เวลา 09:26:11 อ่านแล้ว 249
ผู้โพสท์ - นางสาวสุรีรัตน์ สุธงษา : กลุ่มนโยบายและแผน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.