ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

แจ้งกำหนดการ และขยายเวลารับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสานฝันวัยใส


          ด้วย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 (นพค. 26) จัดทำโครงการสานฝันวัยใส ให้กับนักเรียนชั้น ม. 3 - 6 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งแต่เวลา 08.00-14.30 น. ขยายเวลารับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยให้โรงเรียนแจ้งจำนวนนักเรียนที่จะเข้าร่วม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มิ.ย. 2562 และส่งรายชื่อตามจำนวนที่แจ้ง ภายในวันที่ 1 ก.ค.2562
รวมทั้งขยายเวลารับสมัครนักเรียนเข้าร่วมประกวด/แข่งขันในกิจกรรมต่างๆ จนถึงวันที่ 1 ก.ค. 2562
ได้แก่
1. การประกวดเรียงความ  ในหัวข้อ “เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน”
2. ในหัวข้อ “การต่อต้านยาเสพติด” (กลอนสุภาพ)
3. ประกวดจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการในหัวข้อ “เยาวชนกับการใช้ชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
4. การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล
รายละเอียดและเกณฑ์ตามไฟล์ที่แนบ


แจ้งจำนวนนักเรียนที่จะเข้าร่วม หรือร่วมประกวด/แข่งขันกิจกรรมต่างๆ ผ่านทาง https://cutt.ly/zonoTm
หรือสแกน QR CODE ได้จากไฟล์รูปที่แนบ

สามารถรับชมรูปแบบการดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมา ณ จ.เลย ได้ที่ 
https://youtu.be/ucJxyl4sAu8

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 18 มิถุนายน 2562    เวลา 16:28:19 อ่านแล้ว 465
ผู้โพสท์ - นางสาวสุรีรัตน์ สุธงษา : กลุ่มนโยบายและแผน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.