ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

รณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
ขอเชิญชวนทุกโรงเรียนในสังกัดร่วมรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติด

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 25 มิถุนายน 2564    เวลา 14:43:57 อ่านแล้ว 134
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.