ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การประชุมมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ KRS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร


 


วันที่โพสท์ - วันที่ 8 กรกฎาคม 2564    เวลา 10:35:01 อ่านแล้ว 212
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.