ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม


ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว9/2564

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 21 กรกฎาคม 2564    เวลา 13:23:34 อ่านแล้ว 215
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.