ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจและตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ปี 2564


 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 11 สิงหาคม 2564    เวลา 16:06:21 อ่านแล้ว 233
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.