ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

มาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า-ประปา


ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติตามมาตรการการรักษาวินัยทางการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด  เพื่อแก้ปัญหาหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 16 สิงหาคม 2564    เวลา 14:59:46 อ่านแล้ว 332
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.