ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การตรวจสอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานยากจน


สพม.สน แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งตรวจสอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนที่มีอยู่จริงให้ถูกต้องตามแนวทางการใช้จ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 25 สิงหาคม 2564    เวลา 13:14:53 อ่านแล้ว 303
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.