ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ


https://drive.google.com/file/d/19lKa6JPv31t4ANdAaQZJqi5jymyIZhmH/view?usp=sharing

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 27 กันยายน 2564    เวลา 09:09:44 อ่านแล้ว 313
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.