ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ ฯ


https://drive.google.com/file/d/1B2O59aCBIlcpP0WAPhZbQJa83pPHjsE3/view?usp=sharing

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 27 กันยายน 2564    เวลา 09:13:42 อ่านแล้ว 458
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.