ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค งวดไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ขอให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค และรายงานข้อมูลการใช้จ่ายในระบบ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564  เพื่อหน่วยตรวจสอบ จะได้ตรวจสอบและรายงาน สพฐ.ต่อไป

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 5 ตุลาคม 2564    เวลา 10:55:40 อ่านแล้ว 160
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.