ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 7 ตุลาคม 2564    เวลา 13:27:30 อ่านแล้ว 119
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.