ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร


รายชื่อนักเรียนเเละสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 7 ตุลาคม 2564    เวลา 13:33:12 อ่านแล้ว 145
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.