ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการร่วมเป็นคณะดำเนินงานด้ายยานพาหนะ กฐินพระราชทานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ผู้บริหารจาก 11 โรงเรียนตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

 
 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564    เวลา 15:37:42 อ่านแล้ว 130
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.