ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเทศบาลนครสกลนครในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ภายใต้การบริหารงานโดย ดร. ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวทั้ง มาตรการ ศบค.ระดับประเทศ  ศบค.จังหวัด ข้อสั่งการของกระทรวงศึกษาธิการ และข้อสั่งการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้ขอความอนุเคราะห์รถน้ำฉีดพ่นล้างทำความสะอาดโดยรอบอาคารสำนักงาน และได้จัดจุดให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อราชการบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 10 มกราคม 2565    เวลา 08:23:46 อ่านแล้ว 76
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.