ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

แจ้งเลื่อนปฏิทินการตรวจสอบภายใน สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


แจ้งเลื่อนปฏิทินการตรวจสอบภายใน โรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบ ติดตาม และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 แห่ง ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ต่อไป

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 09:39:48 อ่านแล้ว 155
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.