ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ประกาศผลการจัดประกวดโครงงานเปรมฯ


ประกาศผลการจัดประกวดโครงงานนักเรียนของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ตัวแทนจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 3 กรกฎาคม 2562    เวลา 13:47:57 อ่านแล้ว 319
ผู้โพสท์ - นางสาวสุรีรัตน์ สุธงษา : กลุ่มนโยบายและแผน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.